Varför sömnen är så viktig

Sömn är något som finns inpräntat i människans DNA. Vikten av sova bra är oerhört stor då det fysiska och psykiska välmående är direkt kopplat till hur väl du sover. En logisk förklaring till sömnens essens är att om den inte vara viktig så hade människan genom evolution tagit bort behovet av sömn för länge sedan.

”Får du för lite sömn så är det större risk att drabbas av stress eller andra påfrestningar.”

En av grundpelarna till att sova gott är att sängen måste vara bekväm att sova i. En sängs komfort är väldigt personlig och bara du kan säga vilken säng är den bästa sängen för dig. Vissa människor vill ha hårda sängar, andra mjuka och några lägger stor vikt på sängens storlek.

Så påverkar sömnen det psykiska välmåendet

Sömn är en viktigt faktor för att motverka stress. Idag är det många som lider av psykisk ohälsa och stress. Samtidigt är svårigheter att somna något som är starkt förekommande i dagens samhälle. Får du för lite sömn så är det större risk att drabbas av stress eller andra påfrestningar. Att sova dåligt eller inte så länge någon gång ibland är inte farligt då kroppen kan kompensera för detta. Om svårigheterna sträcker sig över en längre tid så kan dock ditt psykiska välmående påverkas i negativ riktning.

Så kan du sova bättre

Genom att sova bättre så minskar du risken för psykisk ohälsa men det finns några knep för att enklare somna om kvällarna. Det första som du kan göra är att reglera temperaturen. Sovrummet är ett rum som gärna ska vara kallt. En annan sak som du kan göra är att inte dricka eller äta stora mängder innan du ska sova. Till sist kan du släcka i tid och minimera skärmtiden för att hjärnan ska uppfatta att det är tid att sova.

Scroll to top