Unga löper hög risk för att få hörselskador

Allt fler unga hör sämre, och många unga riskerar att drabba av hörselskador och hörselnedsättningar. Hur kommer detta sig? Det beror mycket på den livsstil som finns idag. Med hög ljudvolym i främst hörlurar.

Långa stunder med hög volym i lurarna kan kosta dig en del av hörseln. Men många unga bryr sig inte. Om ungdomar fortsätter att lyssna på samma volym som man gör idag så kan många komma att behöva hörselimplantat om några år.

I riskzonen med en timme hög musik per dag

Lyssnarditt barn, vännens barn eller någon annan du känner på hög musik dagligen, ofta mer än en timme? Det är verkligen inte något som är ovanligt och många unga försvarar det med at ”alla gör det”. Men det är verkligen något att ta på alvar. För enligt WHO räcker det med en timmes lyssnade på musik med hög volym per dag för att riskera att drabbas av hörselskador. Enligt organisationen är det hela 50 procent alla i åldrar 12-35 år som ligger i denna riskzon. De uppmanar alla till att sänka volymen i sina lurar, skriver Metro i en artikel. Och vad som är högt kan ju såklart skilja sig åt, eller i alla fall vad gäller åsikt. Men för att göra det hela klart så klart som möjligt kan man ha följande i åtanke: Att en halvtimmes tunnelbanefärd med 95 decibel i dina hörlurar kan leda till permanenta hörselskador.

Vanligare med hörselproblem tidigt i livet

I och med problemet med hög ljudvolym så blir det också alt vanligare med unga som har hörselskador. Förr var försämrad hörsel mer ett ålderstecken och är fortfarande, men nu har antalet unga med sämre hörsel ökat på senare år. Och inte beror det på åldern. Det som har betydelse är både tiden som dy lyssnar på musik, hur ofta och på vilken volym. Dessutom visar forskning att även stress kan leda till hörselnedsättning, skriver HD i en artikel. Och är det något som är väldigt känt idag, å är det att det lägs en enorm press på unga att prestera på skolan, på fritiden och socialt. Det om något är en stor stress för många.

Forskarna är oroliga

Allt detta har genererat att forskarna är oroliga för de ungas framtida hörsel. Forskning från audiologiska forskningskliniken vid Örebro Universitets sjukhus visar på att hela 80 procent av gymnasieungdomarna i landet använder musikspelare med hörlurar, skriver SVT. Men förmodligen är siffran mycket större. Vem har sett en ungdom på gymnasiet som inte har ett par hörlurar med sig? Inte många. Och de flesta lyssnar förmodligen på högre volym än rekommenderat. En professor vis forskningskliniken är mycket oroad över utvecklingen, och tycker at man borde upplysa samhället bättre om riskerna med hög ljudvolym.

Tecken på nedsatt hörsel

Hur märker man att hörseln blivit sämre? Enligt Vårdguiden är följande saker symtom för nedsatt hörsel.

  • Du får svårt att höra vad andra säger.
  • Du tycker att andra pratar otydligt.
  • Du får kommentarer om att du har hög volym på tv:n.
  • Du hör sämre på ena örat.
  • Det piper eller susar i dina öron.
Scroll to top