Minska stressen på jobbet

Många har känt stress på jobbet har undersökningar visat och faktorerna är många för att framkalla en hög stressnivå. Trots att vi i Sverige ligger på en liknande nivå som resterande Europa så har vi fortfarande ojämna siffror mellan kvinnor och mäns sjukfrånvaro. Kvinnors främsta anledning till sjukdom är klart kopplad till stress på jobbet. Läs mer om kvinnors stress på jobbet här.

För att behålla god hälsa på jobbet behöver man vara medveten om vad som ökar ditt välmående på jobbet och vad som inte gör det. Starta med att se över din arbetssituation, lista hur det ser ut för dig. Stämmer något/några av de listade påståendena in på dig och hur du känner dig så kan det handla om för mycket stress på jobbet.

  • Måste du ofta jobba över?
  • Sover du om nätterna?
  • Känner du dig ofta trött?
  • Känner du oro i samband med tankar om jobbet?
  • Är du ofta ledsen?
  • Har du ont i magen eller har andra problem relaterad till magen?
  • Glömmer du saker lätt?

Det du kan göra som är bra för hälsan är att ta kontakt med företagshälsovården och göra en utredning, ta sedan upp problematiken med din arbetsledare. Oftast är det något som ni kan lösa tillsammans och med råd från din läkare kan ni komma överens om åtgärder.

Scroll to top