Kvinnor i Stockholm är mer stressade

En undersökning som Folkhälsomyndigheten gjort visar på att kvinnor i Stockholm är mest stressade i landet. Frågan är hur man kan komma tillrätta med detta, eftersom det är ett stort problem och kan komma att bli ännu mer förödande för hälsan.

Vem har inte känt av stressen? Vi vill spara tid och minska vardagsstressen, men blir egentligen bara mer och mer stressade. Och kvinnor är mer stressande än män, visar forskning. Något som är väldigt oroande.

Majoriteten kvinnor besöker stressmottagning

I en artikel från Dagens Nyheter kan man läsa om att merparten av besökarna på en stressmottagning i Stockholm är kvinnor. Faktiskt hela 85 procent. Det säger väl ändå något om hur det ligger till för kvinnor. Vi lever generellt i en alltmer stressad värld och i ett samhälle där stress är en del av vardagen, och pressen är väldigt hög på just kvinnor. Såhär säger en psykolog på stressmottagningen om deras patienter, om mestadels är kvinnor:

”I övrigt har de väldigt varierad bakgrund och socioekonomisk status. Men gruppen med utmattningssyndrom har en utbildningsnivå som är högre än snittet i Sverige”.

Folkhälsoenkät visar liknande resultat

Och det som visat sig så tydligt på denna stressmottagning och nu också blivit tydligt i en undersökning som gjorts av Folkhälsoinstitutet. I en enkät som besvarades i hela landet, visade att en högre andel kvinnor än män kände sig stressade, och att siffran var överlägset störst i Stockholm. Hela 20 procent av kvinnorna i Stockholm upplevde sig vara mycket stressade, jämfört med 13 procent av männen.

Scroll to top