Förorenad luft är ett allt större problem

Luften i världens storstäder blir allt mer förorenad. Framför allt i Kina men även i stora delar av Afrika blir luften allt sämre. Idag dör fler i Afrika av luftföroreningar än av undernäring och smutsigt vatten. Samtidigt har luften i Sverige även blivit sämre under de senaste åren.

De fattiga som drabbas

Storindustrier, bilar, flygplan, köttindustrin och öppna eldar är alla faktorer som bidrar till ett långsiktigt ohållbart utsläpp av koldioxid. Effekterna har redan börjat märkas av i världens större städer där en under vissa dagar inte kan se tio meter framför sig på grund av all smog. De små partiklarna som färdas genom 336405-concept-of-industry-polluting-globeluften kan i värsta fall leda till cancer, hjärtsjukdomar, stroke och till slut – död. Varje år avlider 900 000 barn under fem år som ett resultat av lunginflammation. Utav dessa kan hälften härledas som ett resultat av förorenad luft. Men det är inte bara i U-länder eller kraftigt industrialiserade länder som människor blir drabbade. Även på hemmaplan – här i Sverige – har förorenad luft blivit ett allt vanligare problem.

5000 svenskar avlider i förtid

I en undersökning presenterad av Svenska Miljöinstitutet och Umeå Universitet rapporterades det dystra siffror. Varje år beräknas 5000 svenskar dö i förtid som ett resultat av allt mer utbredda luftföroreningar runt om i Sveriges storstäder. Rapporten visade även att kostnaderna för behandlingar av de tillkommande hälsoeffekterna som den förorenade luften för med sig kostar samhället mer än 42 miljarder kronor varje år.

Tvingar skridskoåkare till drastiska åtgärder

Världselitens skridskoåkare tvingas till att använda sig av munskydd inför världscuppremiären. Det är i Harbin, Kina, som cupen kommer att hållas. I Sverige finns det en maxgräns vid 50 mikrogram koldioxid per kubikmeter luft. I Harbin låg siffran på 999 mikrogram koldioxid per kubikmeter luft.

Vad kan du göra?

I ljuset av dessa dystra nyheter behövs därför ett par tips om vad du kan göra för få bättre luft. Förslagsvis kan du kontakta dina lokala politiker för att understryka det är en viktig fråga att ta upp på dagordningen. Du kan på ett skämtsamt manér köpa en burk förorenad luft till dem från Peking. Ett annat alternativ är att köpa en luftavfuktare från http://e-klok.se/luftavfuktare som hjälper mot fukt, mögel och röta.

Scroll to top