Borrelia sprids av fästingar

Borrelia är en bakteriesjukdom som sprids av fästingar. Därför är detta en vanlig sjukdom på sommaren när vi är ute mycket mer i naturen. Oftast är sjukdomen inte farlig men du kan få tråkiga följdsjukdomar.

Borrelia sprids av fästingar i hela landet och alla som blir bitna av fästingar riskerar att drabbas. Cirka hälften av de som får borrelia visar inga symtom och sjukdomen läker nästan alltid av sig själv vilket gör att den inte är så farlig. Dock bör detta inte blandas ihop med TBE som också är en fästingburen sjukdom.

Hål koll på Borrelia

fästingBorrelia är i sig oftast inte en farlig sjukdom men det kan sprida sig till nervsystemet och även till lederna vilket kan ge besvärliga symtom. Villa du har råd om du är smittad kan du kontakta läkare på doktor.se/fakta-rad/borrelia/. De vanligaste symtomen av borrelia är hudrodnad omkring området där du har fått ett fästingbett. Du kan även få huvudvärk och en blåröd knuta på huden. Har du oturen att borrelia påverkar ditt nervsystem kan detta leda till att du får minnesstörningar och koncentrationssvårigheter.

Taigafästingen är en farlig källa till borrelia

Taigafästingar är en lite ovanligare fästing som är en stor smittbärare av borrelia. Dessa fästingar har även visat sig vara en stor spridare av TBE.

”Dessutom kan taigafästingen sprida en farligare variant av en helt annan sjukdom, TBE (fästingburen hjärnhinneinflammation), jämfört med den ”vanliga” fästingen.” Enligt  SVT.

Dessa superfästingar är framförallt vanliga i Norrbotten på öar runt Bottenviken. Var alltid noga efter du har varit ute i naturen att kolla efter fästingar. Det bästa sättet att undvika att få borrelia på är att undvika fästingbett.

Scroll to top